Pengajian Bersama Uts Azhar hashim
Maklumat Terkini Majlis Rahmatan Lil alamin Bersama Uts Azhar Hashim Alhadrami Sila Rujuk Kuliah!!!!!

Thursday, December 8, 2011

ALLah Tidak Sama Dengan Segala Yang Baharu (Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith

Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu pada sifatNya :

1. Sifat Allah ta'ala memang sudah sedia ada bersamaNya.

2. Ta'aluq sifat Allah menyeluruh, tetapi makhlukNya adalah terbatas pada setengah-setengah perkara.

Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu(makhlukNya) pada perbuatan :

1. Perbuatan Allah ta'ala memberi kesan, manakala perbuatan makhluk tidak memberi apa-apa kesan ia adalah sekadar usaha sahaja.

2. Perbuatan ALlah ta'ala tidak berkehendak (tidak memerlukan) apa-apa perantaraan atau alat atau sebagainya.

3. Perbuatan Allah ta'ala tidak memerlukan pembantu.

4. Allah ta'ala tidak mengambil faedah daripada perbuatanNya.

5. Perbuatan Allah Ta'ala tidak sia-sia.

Dalil aqli


Sekiranya Allah sama atau serupa dengan yang baharu, maka Allah ta'ala juga baharu. Logik akal tidak dapat menerima hakikat ini kerana Allah ta'ala bersifat dengan sifat qidam (sedia) dan baqa' (kekal). Oleh itu, Allah ta'ala tetap bersifat dengan Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.

Dalil Naqli 

Firman ALLah :

ۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَىۡءٌ۬

"Tiada sesuatupun yang sama (zat, sifat dan perbuatan) denganNya. (Surah As Syura :11)Memahami sifat 20

Sifat WajibTulisan ArabMaksudSifatSifat MustahilTulisan ArabMaksud
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
AdaNafsiahAdam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Qidam
ﻗﺪﻡ
SediaSalbiahHaduth
ﺣﺪﻭﺙ
Baharu
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
KekalSalbiahFana
ﻓﻨﺎﺀ
Akan binasa
Mukhalafatuhu lilhawadith
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
berbeda dengan semua makhluk ciptaanNyaSalbiahMumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyamai atau bersamaan bagi-Nya dengan suatu yang baru
Qiamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri-Nya dengan sendiriSalbiahQiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
Wahdaniat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa Allah Ta'ala pada dzat,pada sifat dan pada perbuatanSalbiahTa'addud
ﺗﻌﺪﺩ
Berbilang-bilang
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
BerkuasaMa'aniAjzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak menentukanMa'aniKarahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Benci iaitu tidak menentukan
Ilmu
ﻋﻠﻢ
MengetahuiMa'aniJahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
HidupMa'aniAl-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
Sama'
ﺳﻤﻊ
MendengarMa'aniAs-Summu
ﺍﻟﺻﻢ
Pekak
Basar
ﺑﺼﺮ
MelihatMa'aniAl-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berkata-kataMa'aniAl-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasaMa'nawiyahKaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukanMa'nawiyahKaunuhu kaarihan
ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ
Keadaan-Nya yang benci iaitu tidak menentukan
Kaunuhu 'aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahuiMa'nawiyahKaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidupMa'nawiyahKaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu sami'an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengarMa'nawiyahKaunuhu asamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang pekak
Kaunuhu basiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihatMa'nawiyahKaunuhu a'maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berkata-kataMa'nawiyahKaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang kelu


Sifat kesempurnaan

Dua puluh yang tertera di atas yang wajib bagi Allah terkandung di dalam dua sifat kesempurnaan. Sifat tersebut adalah:
  • Istigna' ( ﺇﺳﺘﻐﻨﺎﺀ )
  • Kaya Allah daripada sekelian yang lain daripada-Nya iaitu tidak berkehendak ia kepada sesuatu. Maksudnya, Allah tidak mengkehendaki yang lain menjadikan-Nya dan tidak berkehendakkan tempat berdiri bagi zat-Nya. Contohnya, Allah tidak memerlukan dan tidak mengkehendaki malaikat untuk menciptakan Arasy.
  • Maka, Maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekelian perbuatan dan hukum-hukumnya dan tidak wajib bagi-Nya membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu.
  • Sifatnya: wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lilhawadith, qiamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman.
  • Iftiqar ( ﺇﻓﺘﻘﺎﺭ )
  • Yang lain berkehendakkan sesuatu daripada Allah iaitu yang lain berkehendakkan daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus. Contohnya, manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya.
  • Sifatnya: wahdaniat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan.


Sifat yang harus

Sifat harus atau sifat jaiz juga dimiliki oleh Allah. Harus bagi Allah memperbuatkan sesuatu yang harus ada atau tiada atau meninggalkannya. Contohnya, harus bagi Allah menciptakan langit, bumimatahari dan yang lain dan harus juga bagi Allah untuk tidak menciptakannya. Tidak wajib bagi Allah membuat sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan bahkan itu harus pada hak Allah.

Tuesday, December 6, 2011

sifat ketiga : baqo'

takrif : baqo' ialah suatu ibarat daripada penafian tiada akhir bagi kewujudan allah s.w.t serta sifat-sifatnya bahkan dialah yang awal tanpa permulaan dan dialah yang akhir tanpa penamatnya .

huraiannya : baqo' juga merupakan salah satu sifat salbiyyah . maksud daripada sifat baqo' ini ialah kita menafikan adanya kesudahan ataupun tempoh penghujung bagi zat allah s.w.t dan juga sifat-sifatnya .

hukumnya : sebagai manusia yang mukallaf wajib syara' kita imani dan meyakini bahawa zat allah s.w.t dan segala sifatnya adalah kekal abadi , allah tidak mati , zatnya tidak hancur binasa , sifat-sifatnya tidak berubah-ubah
 . sebagaimana ianya sedia kala begitulah juga ianya mesti sentiasa kekal abadi kerana tidak dinamakan sedia kala sekiranya ianya tidak kekal abadi .

dalil aqli : dalil aqli bagi sifat baqo' adalah sama dengan dalil sifat qidam . seandainya zat allah s.w.t dan sifatnya tidak kekal , boleh hilang dan mati bermakna zat allah s.w.t dan sifatnya bukanlah qodim(sedia kala) kerana setiap perkara yang boleh hilang ataupun mati pasti sudah ianya suatu perkara yang baru , maka setiap yang baru pasti ada yang menciptakannya.ekoran itu akan terhasillah dua perkara yang telah saya sebutkan dahulu iaitu daur dan tasalsul . 

namun disana ulama' telah membahagikan kewujudan ini kepada tiga :

1-sesuatu yang tiada awal dan tiada akhir iaitu zat allah serta sifat-sifatnya .

2-sesuatu yang ada awal dan ada akhir iaitu iaitu dunia dan segala isinya .

3-sesuatu yang ada awal tapi tiada akhirnya seperti jasad para nabi-nabi dan syuhada' , bidadari , syurga , neraka ,arasy , tulang sulbi manusia , ruh , luh mahfuz dan juga qolam .semua perkara ini kekal adalah mengikut kehendak daripada allah s.w.t bukannya kerana sifat semula jadinya .wallahua'lam .

Friday, August 12, 2011

Sifat 20 - Qidam


Qidam bermaksud Allah sedia ada sejak azali lagi. Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan ketiadaan. Allah tidak sama dengan makhluk yang diciptanya kerana setiap makhluk mempunyai permulaan. Ini bermakna makhluk lain tiada sebelum dicipta sedangkan Allah tidak pernah dicipta dan tidak pernah ada permulaan. Mustahil Allah ada permulaan dan istihalahnya tidak logik diterima akal bahawasanya Allah mempunyai permulaan.
Tips =D
Mempunyai permulaan bermaksud dia dicipta oleh seseorang dan dia tiada sebelum dia dicipta.

Dalil Al-Quran :)

هو الأول و الأخر
Allah S.W.T itulah yang awal dan akhir

Dalil Aqli :)

Sekiranya Allah mempunyai permulaan, mestilah ada yang mencipta Allah. Siapakah yang lebih berkuasa daripada Allah ? ini bermakna Alah jualah pencipta sekalian alam dan sedia ada tanpa dicipta.

Sifat 20 - Wujud


Wujud bermakna adanya Allah. Mustahil tiada akan Allah kerana tidak dapat diterima akal fikiran bahawasanya Allah itu tidak wujud. Wujud Allah adalah wujud zati yang membawa makna Allah tidak mempunyai permulaan. Manakala makhluk seperti kita adalah wujud A’ridi yang bermakna adanya permulaan.

Tips 

Wujud A’ridi = 
Kenapa Kita disebut wujud A’ridi ?Setiap makhluk dicipta oleh Allah. Ini bermakna kita adalah baharu, baru sahaja dicipta dan bukanlah wujud dengan sendiri. Disebabkan kita baru sahaja dicipta dan mempunyai pencipta. Disebutlah wujud A’ridi. Setiap makhluk dinamakan wujud A’ridi selain dari Allah sahaja.

Wujud Zati =
Allah disebut wujud zati kerana Allah tidak pernah dicipta. Allah adalah pencipta sekalian alam dan mustahil Allah pernah dicipta oleh tuhan yang lain. Jikalau mempunyai ramai tuhan, huru-hara lah alam semesta ini kerana mempunyai banyak keputusan dari tuhan.

Dalil Al-Quran :)
ألله الذي خلق السموات والأرض
Allah Sahaja Yang Menciptakan Langit Dan Bumi

Dalil Aqli :
Sekiranya Allah tidak wujud. Bagaimana alam ini dicipta ? Mustahil ada makhluk lain yang lebih berkuasa dari Allah dan mampu mencipta alam ini tanpa kebenaran yang maha esa iaitu Allah azza wajalla. Alam ini wujud dengan kudrat Allah, Irodat Allah, Ilmu Allah dan Hayat Allah. Mana mungkin 4 sifat ini wujud jikalau tiada pemiliknya.

Sifat 20


 mempunyai 41 sifat =D
=) 20 yang wajib
=) 20 istihalah menafikan sifat mustahil
 =) 1 yang harus

20 Sifat Yang Wajib Terbahagi Kepada 4 =D
=) Nafsiah
=) Salbiah
=) Maa’ni
=) Ma’nawiyah

Nafsiah – 1 = Wujud
Salbiah – 5 = Qidam, Bakho’, Mukhalafah, Qiyamuhu, Wahdaniah
Maa’ni – 7 = Kudrat, Irodat, Ilmu Hayat, Samaq, Basor, Kalam
Ma’nawiyah – 7 = Kaunuhu Khodiron, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu A’liman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Samia’n, Kaunuhu Basiron, Kaunuhu Mutakalliman

Kitab Bakurah al -Amani -3

Wajib mengetahui 2 kaedah

[1] Ijmali
- Bermaksud merangkumi ataupun umum yang membawa makna bahawasanya Allah mempunyai banyak sifat wajib dan kesempurnaan. Bukanlah semata-mata 20 sifat Allah sahaja tetapi banyak sehinggakan tidak mampu dikira sifatnya.

[2] Tafsili
- Bermaksud terperinci, dihalusi ataupun huraian yang mendalam. Ini bermakna 20 sifat Allah wajib dipelajari, memikirkan dalil-dalilnya dan wajib berpegang sifat Allah di dalam hati akan setiap sifatnya daripada 20 kesemuanya.