Pengajian Bersama Uts Azhar hashim
Maklumat Terkini Majlis Rahmatan Lil alamin Bersama Uts Azhar Hashim Alhadrami Sila Rujuk Kuliah!!!!!

tasawuf

Qatrul Ghaisiah


Titisan Hujan Dalam Ilmu Sufi
Kitab Asal: Qatr al Ghaithiyyah fi ilmi al Sufiyyah ala Syariah al Muhammadiah
Oleh: Al Allamah Husin Nasir al Banjari
Terjemahan Oleh: Amdan Hamid
Keluaran: JahaBersa
Halaman: 122 mukasurat

Salam..

Beliau adalah as-Allamah Husin Nasir ibn Muhammad Toyyib al Mas’udi al Banjari yang masyhur dengan panggilan Tuan Husin Kedah.
Antara bab-babnya.

Bab 1. Muqaddimah
Bab 2. Pengambilan Nas-Nas dan Maksudnya
Bab 3. Keadaan Orang2 yang Musyahadah Haq Taala
Bab 4. Kata2 Hikmah
Bab 5. Halangan Orang2 Salik
Bab 6. Penutup